main text

Program

V varstvu Bubicah je na prvem mestu ljubeče,varno varstvo, dnevni program  in zdrava prehrana.

Zelo radi pa se tudi gibamo na svežem zraku, spoznavamo okolje in ljudi okrog sebe, prepevamo pesmice, poslušamo pravljice, spoznavamo  naravo,... in še bi lahko naštevali kaj vse radi delamo.

Program za otroke od 10. mesecev do 4 let:                                                        Rokice.

od 7:00 ure

Sprejem otrok – igra in igralne dejavnosti po želji.

8:00

Zajtrk in nega.

9:00

Dejavnosti iz vseh področji(narave,športa,ustvarjalnosti..) aktivnosti na prostem, čas pravljic,igranje.

10.oo

Dopoldanska malica

10.30

Delavnice - ustvarjalne, glasbene, športne,... SPREHOD  ali igranje na otroškem igrišču

11:30 

Priprava na kosilo, nega in kosilo.

12:10

Počitek.

14:15

Popoldanska malica, nega.

15.00

Načrtovane zaposlitve in igre z različnih področjih dejavnosti, po interesu otrok.

do 16:00 ure

Odhod otrok domov.

Otroku  omogočamo:

- možnost izbire (izziv, raznolikost vsebin in strategij s katerimi omogočamo različnim otrokom različne načine učenja),

- kompleksne aktivnosti: reševanje problemov, dogovarjanje o možnih rešitvah, izvajanje dejavnosti z drugimi,

- dejavnosti, ki omogočajo komunikacijo (branje, pisanje, poslušanje, govorjenje, raznovrstne motorične dejavnosti, umetniške dejavnosti),

- bogato fizično okolje,

- raznolikost dejavnosti ter raznolikost otrok in odraslih s katerimi otrok vstopa v interakcijo (po spolu, starosti, interesih, kulturi)

- prepoznavanje in upoštevanje otrokovih potreb po varnosti, ljubezni, razumevanju, kompetentnosti, odgovornosti,

- uspehu, ipd.

Obveznosti staršev:

- Otrok mora prihajati v varstvo in odhajati iz njega v spremstvu odrasle osebe – če to ni eden od staršev, mora imeti pisno izjavo staršev

- Otrok ne sme nositi v varstvo predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo varnost ali varnost drugih otrok

- Bolni otroci spadajo v domačo nego, zato ga ne vključujemo v varstvo

- Če se pokažejo znaki obolenja ali, če pride do poškodb, obvestimo starše, ki so dolžni takoj priti po otroka ali pa otroka spremlja k zdravniku, če je to nujno.

- Rezervna oblačila za Vašega otroka so zaželjena, saj se otroci lahko zmočijo ...

- Obutev naj bo udobna

- Pričakujemo, da se bodo starši zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj, in da bodo v varstvo posredovali podatke o dosegljivosti v primeru nujnih sporočil

- Če otrok potrebuje dietno hrano, prinesejo starši pisna zdravniška navodila

- Sporočite nam, če Vašega otroka ne bo v varstvo, najkasneje isti dan do 8.00 ure zjutraj, da se lahko odpove prehrana.